Στο ιατρείο μας πραγματοποιείται μια σειρά από χειρουργικές διαδικασίες που αφορούν την στοματική κοιλότητα, μερικές από τις οποίες είναι:

  • Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων 3ων γομφίων (φρονιμίτες)

  • Χειρουργική εξαγωγή ριζών και ακροριζίων

  • Ακροριζεκτομές

  • Χειρουργική επιμήκυνση μύλης

  • Φατνιοπλαστική και εξομάλυνση εξοστώσεων

  • Χειρουργική περιοδοντική θεραπεία

  • Εκτομή χαλινών

Φρονιμήτες

Χειρουργική Στόματος - ΥπηρεσίεςΟι 3 οι γομφίοι (φρονιμίτες) ολοκληρώνουν την διάπλαση τους και ανατέλλουν στη στοματική κοιλότητα στην ηλικία των 18-24 ετών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να συνεχίσουν και σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι τα τελευταία δόντια που ανατέλλουν στο στόμα και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς την μορφολογία τους και την φορά ανατολής τους.

Πολύ συχνά, στην περιοχή όπου φυσιολογικά προβάλλουν οι 3 οι γομφίοι, έχουμε έλλειψη χώρου, γεγονός που οδηγεί στην έγκλειση του δοντιού και τη μη ανατολή του στη στοματική κοιλότητα. Ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται, προκαλούν και αντίστοιχα προβλήματα.

Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι η, λόγω θέσης, ανεπαρκής υγιεινή της περιοχής, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί στην μόλυνση και φλεγμονή (περιστεφανίτιδα) και στην ανάπτυξη πόνου, ερυθρότητας, καθώς και γενικότερων συμπτωμάτων, όπως πόνος στο αυτί, στον λαιμό και στο κεφάλι. Ειδικά στην περίπτωση όπου τμήμα της μύλης του δοντιού έχει εμφανιστεί (σε αυτή την περίπτωση ο φρονιμίτης ονομάζεται ημιέγκλειστος), η κατακράτηση τροφών και μικροβίων είναι ευκολότερη και η εμφάνιση περιστεφανίτιδας πιο πιθανή.

εμφάνιση περιστεφανίτιδας

Στην περίπτωση που η φορά του δοντιού δεν είναι προς το μασητικό επίπεδο, αλλά έρχεται προς τα εγγύς, μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα στον 2ο γομφίο (τραπεζίτη), τα οποία είναι ο τερηδονισμός της άπω (οπίσθιας) επιφάνειας του, αλλά και η καταστροφή του οστού που τον στηρίζει, με αποτέλεσμα την μακροπρόθεσμη εμφάνιση περιοδοντικού προβλήματος. Σε πολλές περιπτώσεις, η προς τα εμπρός κλίση του φρονιμίτη προκαλεί ''σπρώξιμο΄΄των δοντιών, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί συνωστισμός, ειδικά στην πρόσθια περιοχή, οπότε προβαίνουμε σε προληπτική αφαίρεσή του.